Αλληλεγγύης

Αυτή είναι μια μετάφραση απο αυτό το άρθρο, κάτι που μια συντρόφισα απο το reddit μου ζήτησε να κάνω | This is a translation from this article, something that a comrade asked me to do for her.


Σήμερα στην Ελλάδα, χιλιάδες πήραν τους δρόμους σε μια γενική απεργία, πολεμόντας το ίδιο αντι-δημοκρατικό πρόγραμμα των κοινωνικών περικοπών και διάσωσης τραπεζίτολαμόγιων που πολεμάμε στην Wall Street. Σήμερα ο λαός  διακόπτει όλη την Ελλάδα.

Η κίνηση Κατάληψη της Wall Street (Occupy Wall Street) στέκεται σε αλληλεγγύη με τον λαό της Ελλάδας, και είμαστε όλοι εμπνευσμένοι απο το θάρρος και την ανθεκτικότητά τους. Δεσμευόμασε την φιλία μας και την κοινή υποστήριξη με όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που πολεμάνε για δημοκρατία και οικονομική δικαιοσύνη. Σε μια παγκόσμια οικονομία, η πάλη των 99%  είναι αναγκαστικά μια παγκόσμια πάλη.

Αλληλεγγύης


About this entry