Αλληλεγγύης

Occupy Wall Street in Solidarity with the Greeks

Αυτή είναι μια μετάφραση απο αυτό το άρθρο, κάτι που μια συντρόφισα απο το reddit μου ζήτησε να κάνω | This is a translation from this article, something that a comrade asked me to do for her.


Σήμερα στην Ελλάδα, χιλιάδες πήραν τους δρόμους σε μια γενική απεργία, πολεμόντας το ίδιο αντι-δημοκρατικό πρόγραμμα των κοινωνικών περικοπών και διάσωσης τραπεζίτολαμόγιων που πολεμάμε στην Wall Street. Σήμερα ο λαός  διακόπτει όλη την Ελλάδα.

Η κίνηση Κατάληψη της Wall Street (Occupy Wall Street) στέκεται σε αλληλεγγύη με τον λαό της Ελλάδας, και είμαστε όλοι εμπνευσμένοι απο το θάρρος και την ανθεκτικότητά τους. Δεσμευόμασε την φιλία μας και την κοινή υποστήριξη με όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που πολεμάνε για δημοκρατία και οικονομική δικαιοσύνη. Σε μια παγκόσμια οικονομία, η πάλη των 99%  είναι αναγκαστικά μια παγκόσμια πάλη.

Αλληλεγγύης

4 thoughts on “Αλληλεγγύης”

 1. Yeah, it is damn global and I think there are walls (and systems?) to be torn down, especially in all the wall streets all over the world. A matter of time, as I think. And it's about time.

 2. I have little to say about the Greek strikes, mostly because my main sources of information about the Greek economy are sensationalistic trash tabloids. But about the Wall St. thing…

  Maybe I'm being a cynical asshole, but what exactly are the Wall St. protestors trying to accomplish? How are they going to reform (or revolutionalize) the banking system? There is no clear line of attack. Most of the protestors are probably liberals who simply want more regulation, oversight and accountability, some are state socialists who want bank nationalization, some are anarchists who want to get rid of the entire banking institution and some just have no clue, except that the banks ripped them off and deserve punishment. These are contradictory goals, and one cannot thus say they're for or against the protests except as an emotional anti-bank attitude (which I share for the most part).

  I'm not saying the protests are futile or that nothing should be done, but I fear the people have fallen for the Bryan Caplan fallacy:

  1. Something must be done.
  2. This is something.
  3. Therefore, this must be done.

Comments are closed.