Σχεδόν έτοιμη

Αυτή η σελίδα έχει σχεδόν τελειώσει. Τουλάχιστον όσον αφορά το βασικό επίπεδο. Το Ιστολόγιο δουλέυει και οι κυριώτερες σελίδες έχουν ολοκληρωθεί.

Έχω ακόμα κι’αλλες ιδέες για να το συνεχίσω, όπως flash στον τίτλο που να αλλάζει ανάλογα με την σελίδα, αλλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για υλοποίηση.