Είσαι Έλληνας όταν…

Ellinas

Είναι κακό λοιπόν που χαίρομαι που δεν είμαι Έλληνας (σύμφωνα με την συγκεκριμένη λίστα πάντα :) )


About this entry