Βοηθώντας το Blog.me

Οργανώνεται συλλογή υπογραφών για την βοήθεια υπεράσπισης του Αντώνη Τσιπρόπουλου. Το πιο ενδιαφέρον είναι οτι το τελικό σύνολο των θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο σαν πειστήριο οτι οι “εμπειρογνώμονες” των ιστολογίων και του internet διαφωνουν με την κλήτευση.

Μέχρι τώρα που το γράφω αυτό έχουν υπογράψει μόνο 16 άτομα.

Αίντε!